Allerlei

14jan

Digibord

Ik zie dat veel docenten het digibord nauwelijks gebruiken. Een van de redenen hiervoor is de software die bij het bord hoort. Die vindt men vaak te complex en te lastig.
Voor de mensen die graag op een eenvoudige manier met het digibord willen werken zijn er twee mogelijkheden. De eerste is Windows ink. Dit is een optie die bij een van de laatste updates van Windows is toegevoegd. Klik hier voor een korte instructie.

De tweede manier is via de website https://classroomscreen.com/

Hierbij geeft de website je de meest basale (en nuttige) tools. Kijk maar eens op https://youtu.be/3SalknXhumI voor een korte uitleg.

20sep

Waarom zo ongenuanceerd?

Ik moet even iets kwijt. Er verschijnen, in mijn  ogen, steeds meer artikelen tegen het gebruik van ICT in het onderwijs. Nu ben ik er een groot voorstander van het recht op een eigen mening. Het zou echter toch heel fijn zijn als die mening dan ook genuanceerd zou zijn.

Neem nou dit artikel uit de Volkskrant van 19 september 2015 http://1drv.ms/1QQmixt.

Wat er staat (lijkt me) helemaal waar. Ik heb het onderzoek echter niet gelezen dus ga ik er maar even van uit dat de schrijver van dit artikel het wel heeft gedaan. Af en toe een gevaarlijke veronderstelling trouwens.

Als de schrijver bedoelt dat ICT niet heiligmakend is dan ben ik er helemaal mee eens. Ik roep al jaren dat de inzet van ICT het onderwijs kan verbeteren en dat is wat anders dan “vervang de docent door een pc”. Met de in het artikel aangehaalde uitspraak van Schleicher:

“Andreas Schleicher, directeur educatie van de OESO, zegt dat er ‘too many false hopes’ zijn gewekt over ict op school. Investeren in goede leraren blijft nodig. Hij stelt dat technologie nooit slecht onderwijs kan verbeteren en dat de computers niet het contact tussen leerling en leraar kunnen vervangen.”

ben ik het helemaal eens.Maar met de uitspraak:

“Kom zeg. Maar het scheelt ze wel een hoop werk en energie, als hun leerlingen urenlang op hun schermpjes bezig zijn. Bij geavanceerde digitale methodes krijgen de leerlingen antwoord op vragen, kunnen ze zelf werk nakijken en fouten verbeteren. Het is heerlijk rustig in de klas. En ze zijn toch lekker bezig? De gedachte dat sommige kinderen zo niet genoeg aandacht krijgen en heel weinig opsteken in hun eentje, komt niet bij iedereen op.”

verwerpt de schrijver alle kansen om maatwerk aan te kunnen bieden. En hoezo “urenlang op hun schermpje bezig zijn”? Bestaan er echt scholen in Nederland die hun leerlingen, omdat het zo lekker rustig is, urenlang tot werken met een schermpje veroordelen?

En dan nog zo’n interessante. Als kinderen geen hogere cijfers behalen dan heeft een onderwijsaanpak (in dit geval het inzetten van ICT) gefaald. En die andere talenten dan die ontwikkeld worden? Ik noem maar even samenwerken, probleemoplossend denken, creativiteit. Hoe zit het daarmee?

Oftewel. Het onderwijs heeft behoefte aan goede docenten die in relatie staan met hun leerlingen. Zij hebben verstand van hun vak, maar zijn vooral pedagogen. Als pedagoog, met kennis van ICT, zijn zij in staat het onderwijs in de beste vorm aan te beiden. Op het ene moment klassikaal, frontaal. Dan individueel. De leerlingen zijn zelfstandig (met de iPad?) bezig. Er is ruimte voor groepswerk.

Maar goed. Volgens Truijens sucken onze lerarenopleidingen want waar zou anders deze uitspraak op slaan?

“Wat zou er gebeurd zijn als al die landen de ict-miljoenen hadden geïnvesteerd in betere leraren-opleidingen?”

 

ICT als hulpmiddel. Niet meer maar zeker niet minder. En of dat cijfer voor wiskunde dan met 0,2 stijgt of niet is voor mij onbelangrijk.

 

23feb

Motivatie

Lesgeven blijft een boeiende bezigheid. De zoektocht naar de ultieme les houdt nooit op. Neem nou mijn les informatica van de vorige week.
Ik heb een leerling in havo 5, laat ik hem Karel noemen, die zeer intelligent is. Hij heeft echter bepaald dat een 4 voor informatica op zijn eindlijst voor hem voldoende is. Hij is niet storend in de les, maar doet niets. Dat vinden wij, docenten, toch wel erg lastig. Er is dan ook al menig gesprek met hem gevoerd. Karel blijft mij boeien. Mogelijk heb ik zelfs een zwak voor hem. Zulke uitgesproken types werken als een magneet op me.
De overige leerlingen zijn, onder andere, met een LEGO robot aan de slag. Ze moeten eerst 20 basisoefeningen met de robot hebben uitgevoerd en mogen dan aan de toets beginnen. Voor deze toets moet de robot een bepaald traject met hindernissen afleggen. De toets is een combinatie van programmeren en bouwen van de robot. Twee leerlingen hebben in deze les de toets gemaakt.
De toets trok de aandacht van Karel. Hij heeft nog maar 9 basisoefeningen op zijn naam staan en mag dan ook nog niet zelf aan de toets beginnen. De verrichtingen van de andere twee leerlingen werden door hem, eerst op afstand en daarna met de neus op de hindernisbaan, nauwlettend gevolgd. Op een gegeven moment ging hij de andere leerlingen adviezen geven, die echter niet werden opgevolgd. Lang verhaal kort. Hij was er aan het einde van de les van overtuigd dat de twee leerlingen maar prutsers waren en dat hij dit veel beter kon. Hij heeft de robot voor de volgende les gereserveerd en zal het me dan laten zien. Yep! Hij is gemotiveerd.
Motivatie is de spil van ons onderwijs. Een leerling die iets wil kan de hele wereld aan. Aan mij de schone taak om steeds op zoek te blijven gaan naar manieren om de leerlingen te motiveren. Zoals gezegd, onderwijs blijft boeiend. En Karel al helemaal.

3jan

Als Bill Gates het zegt……

Ik heb een beetje een neutrale houding ten opzichte van Groot – Brittanië. Sommige zaken vind ik goed, andere minder goed. Maar van het feit dat ieder kind daar op de basisschool leert programmeren krijg ik wel een kick. In dit filmpje geven de programmeer celebrities aan waarom het niet alleen eentje en nulletjes zijn.

 

 

27dec

Onderwijs in een ander jasje.

Dit discussiestuk is ontstaan uit 3 inspiratiebronnen, namelijk the makers movement, vak integratie en onderdompelen.

Om deze ideeën ruimte te geven moet er ruimte gemaakt worden. Ruimte in het rooster, ruimte (tijd) voor de docenten om hieraan te werken en ruimte in het hoofd van de docenten. Als je het promo filmpje van Intel http://1drv.ms/1z5ipie bekijkt dan is dit filmpje een perfect voorbeeld van vak integratie en de uitgangspunten van the maker movement

1. Om hier vorm aan te geven zou je kunnen volstaan met afspraken te maken met de vakdocenten.

  • In de les geschiedenis worden er allerlei beroemde bruggen besproken (architectuur, tijdsbeeld).
  • Bij aardrijkskunde wordt naar de consequenties voor het milieu en de infrastructuur gekeken.
  • Bij economie kunnen de kosten vergeleken worden met de baten (en dan niet alleen de bedragen, maar ook de effecten voor de handel, welvaart enzovoort).
  • Bij Nederlands wordt het interview met de deskundige voorbereid.
  • Bij natuurkunde hebben we het over allerlei berekeningen die met een brug samenhangen.
  • En bij techniek wordt de brug gemaakt.

Het rooster blijft in tact “alleen” de lesinhoud wordt afgestemd.

2. Een andere oplossing is het invoeren van een projectweek. De hele week staat dan in het teken van een project en alle vakken dragen daar hun steentje aan bij. Het bestaande rooster wordt losgelaten. Een projectweek heeft als voordeel dat er veel meer mogelijkheden zijn. De duur van een activiteit wordt niet meer bepaald door het bestaande rooster en kan nu ook langer dan een blokuur duren. Bovendien kunnen de leerlingen nu ook buiten het schoolgebouw aan de slag.

Nadelen zijn:

De belasting voor de docenten (er komt weer iets bij).

Er moet voor deze week een nieuw rooster gemaakt worden.

De reguliere lesstof moet in minder lessen aan bod komen.

3. Je kunt ook denken aan een rooster met lessen van 40 minuten. Dit geeft je per week tussen de 320 en 260 minuten (afhankelijk van het aantal lessen per week die een klas heeft) tijd om aan “andere” zaken te besteden. Dat betekent dus dat je 6 tot 8 lessen (van 40 minuten) tot je beschikking hebt voor vak integratie (project).

Een nadeel is dat er minder tijd is voor de reguliere lesstof. Dit zou kunnen resulteren in extra huiswerk voor de leerlingen.

Onderdompelen:

Ik heb nog geen gelegenheid gehad om te kijken wat er in de literatuur over het rendement van onderdompelen te vinden is. Voor mij zou het heel fijn zijn om al mijn lessen informatica in een aaneengesloten periode te kunnen geven. Weg met het fragmenteren! Een klas heeft 120 lessen informatica per jaar. Voor mij mogen mijn leerlingen al deze lessen in 4 aaneengesloten weken hebben.

Er zijn een aantal zaken die steeds de aandacht van de leerlingen vragen. Bij mij schiet dan het leren van woordjes te binnen. Dit moet onderhouden worden. Zo zullen er beslist nog meer vaardigheden zijn.

Hoe kun je nu onderdompelen en onderhouden?

Huiswerk:

Als mijn leerlingen dan 1 maand met informatica bezig zijn dan heb ik geen behoefte (lees noodzaak) om hier ook huiswerk voor te geven. De vaardigheden voor andere vakken die onderhoud nodig hebben zouden dan als huiswerk opgegeven kunnen worden (en digitaal worden getoetst?).

Per week of per dag:

Je zou er ook voor kunnen kiezen om steeds met “onderdompel weken” te werken. In week 1 krijgen alle leerlingen informatica, in week 2 krijgen ze allemaal Duits, in week 3 allemaal wiskunde enzovoort. Of per dag. Maandag is voor informatica, dinsdag voor Duits, woensdag voor wiskunde. En als alle vakken aan de beurt zijn geweest begin je weer vooraan.

Het voordeel van onderdompelen zit hem bij mij in het continu met de stof bezig zijn. Ook met deze vorm ben je verlost van de bel en heb je ruimte om naar buiten te gaan.

De nadelen zijn ook hier weer de belasting van de docent en het rooster.

27dec

Start projectgroep Minecraft.

De school heeft er weer een projectgroep bij, namelijk de projectgroep Minecraft (werktitel). Deze groep bestaat uit 10 leerlingen (een mix van brugklas tot havo 4 van de locaties Stevensbeek en Boxmeer), André (systeembeheerder, technische ondersteuning) en ondergetekende.  Het doel van deze projectgroep is om te onderzoeken hoe we het populaire spel Minecraft (54 miljoen verkochte exemplaren met als voornaamste spelers kinderen van 10 – 15 jaar) in kunnen zetten in het onderwijs.

Na de eerste bijeenkomst hebben we al brainstormend onze zinnen gezet op de open dag. We willen voor de open dag een wereld klaar hebben waar je via de gebouwen van de school allerlei opdrachten kunt uitvoeren die passen bij een vak. Middels minigames kan de (op de open dag) verstrekte info nog een keer worden getoetst of herhaald. Toegegeven, een pretentieus doel. Maar we hebben ook een gemotiveerd team met heel veel kennis en ervaring. Uhm, bij de leerlingen wel te verstaan. Niet bij mij. Ik leer van hen. Mooi toch?!

Natuurlijk zijn er zaken waar je voor moet waken. Het woord “gameverslaving” duikt meteen op. We gaan de Metameer wereld dan ook zo inrichten dat de spelers er maar een beperkte tijd per dag (week) in kunnen spelen.

Één idee voor de “Metameer Minecraft wereld” hebben we al binnen. De bezoekers van onze wereld (de spelers dus) gaan een Romeins badhuis bouwen. Een leerling vertelde me namelijk dat dit nu in de les ook al gebeurt met suikerklontjes als bouwstenen. Bouwstenen? Dat is natuurlijk de kern van Minecraft. Bouwen!

 

27dec

Timelapse V5 Gamemaker

De leerlingen van V5 die het vak informatica volgen werken met Gamemaker en zijn bezig met hun eindopdracht van dit schooljaar. Zij moeten het spel Tankwars (uit het boek) interessanter maken. De werkzaamheden zijn verdeeld (muziek, grafics, programmeren) en de mannen gaan als een speer.

De ideeën en werkzaamheden worden steeds in een mindmap bijgewerkt.

 

27dec

Social Schools

Het werken aan de “21st century skills” blijft uitdagend. In een eerdere post heb ik deze vaardigheden al benoemd. Facebook heeft  in heel veel publicaties over dit onderwerp een prominente rol. Gaan we Facebook nu wel of juist niet gebruiken op school?

Ik hoor bij de groep die zegt dat we dit niet moeten doen. Facebook is van de leerlingen zelf. Dit is privé. Het gebruiken van Facebook voor school is een inbreuk op hun privacy.Bovendien hoef ik mijn post over het inleveren van het huiswerk niet terug te zien tussen een foto van een pretpark en een avondje stappen op de Facebook pagina van een leerling.

Toch ben ik er wel voorstander van om op een “Facebook-manier” met leerlingen te communiceren.

Hiervoor zou je Socialschools kunnen gebruiken. Ik heb gebruik gemaakt van de mogelijkheid  om met een test account te gaan werken. Zo krijg je meteen een goed beeld van het product. Daar kan geen demo of presentatie op school tegen op. Of we het ook op mijn school gaan gebruiken? Dat weet ik niet. Maar interessant is het zeker.

In de mindmap vind je wat zaken die zouden kunnen gebeuren als je met een dergelijk tool gaat werken.

26dec

Even iets pikken van een collega.

Het feit dat internet geweldig is behoeft natuurlijk geen toelichting. Het web is een geworden met de mens en zijn behoeften. Wie maakt zich nog zorgen over “Big Brother”? Dit geldt zeker voor leerlingen. Er wordt wat “geleend” van het internet bij het schrijven van verslagen, samenvattingen en meer van dit moois. En dit leidt weer tot een mooie bron van inkomsten voor de diverse plagiaatscanners. (Trouwens, Metameer gebruikt hiervoor Ephorus.)

Maar natuurlijk mag je wel iets van het internetgebruiken als je maar de bron vermeldt. Bij deze dan. De volgende tekst is uitgesproken tijdens een School aan Zet bijeenkomst door Johannes Visser, leraar Nederlands op het Zaanlands Lyceum en onderwijsjournalist voor De Correspondent. Ik heb deze tekst gevonden op de website www.onderwijsfilosofie.nl

“Bij datagedreven onderwijs wordt op basis van de analyse van wat een leerling wel of niet kan direct nieuw leermateriaal aangeboden. Leerlingen die de lesstof onder de knie hebben, krijgen direct een moeilijkere oefening aangeboden. Leerlingen die moeite hebben met de stof krijgen extra uitleg en oefeningen aangeboden. Visie IBM

Dat stelt ons natuurlijk voor de vraag: wat is de rol van de docent nog, als computers beter dan docenten in staat zijn om te toetsen, te analyseren en op maat nieuwe oefeningen aan te bieden? Steeds vaker wordt de docent genoemd als coach genoemd, of procesbegeleider.

Zou het enige doel van mijn lessen kwalificatie zijn, dan win ik het niet van de computer. Het kost mij een uur om een eenvoudig toetsje na te kijken, de computer lukt dat in een halve tel. Wil ik formatief toetsen en alle leerlingen op basis van de toets een studieadvies geven, kost dat me nog een uur. De computer analyseert fouten in no-time en kan de leerling een op maat gemaakt instructiefilmpje aanbieden. De computer kan perfect analyseren welke oefeningen wel en niet nuttig zijn voor een leerling, met 150 leerlingen die ik lesgeef blijft dat voor mij natte vingerwerk. Differentiëren betekent vaak dat ik zo tegen de herfstvakantie van al m’n leerlingen de naam ken.

Mijn meerwaarde is niet dat ik weet hoe je het voltooid deelwoord schrijft. Dat staat ook wel in het boek en wordt in tientallen YouTube-filmpjes prima uitgelegd. Mijn meerwaarde is niet dat ik oefeningen na kan kijken met de klas. Die oefeningen kan een computer ook nakijken. En hoewel ik graag vertel over literatuur in de middeleeuwen en de renaissance, zit de meerwaarde ‘m ook niet in de kennis die ik op dat moment overdraag. De meerwaarde zit ‘m niet in het domein van de kwalificatie, maar in de andere domeinen, in socialisatie en subjectificatie, in de interactie die in de klas ontstaat als ik iets vertel, in discussies die daardoor ontstaan, in het gevoel dat ik in mijn lessen leg, in de dingen die tijdens de les ontstaan.

De docenten die ik mij herinner zijn niet voor niets de docenten die juist op het gebied van socialisatie of subjectificatie uitblonken. De docent geschiedenis die nooit het lesboek gebruikte en voortdurend met de klas in discussie ging, over de voordelen van het communisme, de huidige politiek of de kledingsmaak van Napoleon. De docent economie die niet alleen vertelde over Keynes en de anticyclische begrotingspolitiek, maar je ook leerde hoe je een stropdas moest knopen voor als je een belangrijke zakenlunch had. De docente Duits die je opbelde toen je oma overleed om te vragen hoe het met je ging. Docenten die meer waren dan een pratend lesboek, en in de toekomst meer zijn dan een trage computer.”

Kijk, alweer stof tot nadenken.

 

© Copyright 2013, All Rights Reserved