26dec

Eerste Metameer Hackathon

De eerste hackathon is een feit. Weliswaar geen twee dagen, maar een lange dag van 9.00 uur tot 23.00 uur. Op woensdag  21 december hebben 12 leerlingen van (t)v 4 en (t)v 5 onderzocht wat de consequenties zijn van Byod op Metameer. Op dit moment gebruiken de leerlingen allemaal een iPad. Maar wat is er nodig als de leerlingen helemaal vrij in hun keuze zijn.

Er werd eerst met een mindmap gewerkt. Klik hier.

De conclusie a een dag zwoegen van de mannen is dat het helemaal vrijgeven van de keuze te veel problemen oproept. Maar de keuze kan wel verruimd worden. Wat vinden zij haalbaar?

  • iPad
  • Macbook
  • Windows laptop

Meer info:

Kijk op de door de leerlingen gemaakte websites:

Website 1

Website 2

Website 3

 

 

 

 

17dec

Classcraft

Classcraft is een gamification toepassing om peer teaching en positive behaviour te stimuleren. De klas wordt verdeeld in groepjes (bij voorkeur van 5 leerlingen). Deze groep vormt een clan met een mage, een healer en een warrior. Ze hebben verschillende skills en kunnen verschillende bonussen behalen.

Ik heb zelf met Classcraft gewerkt in Havo Vwo 4. De omgeving beviel prima, maar ik had wel het idee dat mijn leerlingen hier te oud voor waren (of er zich te oud voor voelden). Dit schooljaar wordt Classcraft door een aantal collega’s getest in de onderbouw. Binnen het TTO wordt er al gewerkt met “houses”. Een bekend fenomeen voor iedereen die een film met Harry Potter heeft gezien. De teams binnen Classcraft matchen prima met de houses. De groep is (na 3 maanden spelen) enthousiast. Eens kijken of de leerlingen het hele schooljaar enthousiast blijven.

 

 

18sep

Wat kunnen we leren van de Britten?

Een jaar na de invoering van het verplichte computingcurriculum in Groot-Brittannië  onderzocht Kennisnet de ervaringen van leraren.  Hoe ging de invoering, wat viel mee, wat viel tegen?

computing-at-school

Het succes staat of valt toch weer bij de bekende zaken:

Het ICT-niveau van de docenten: ” Als docenten niet goed opgeleid zijn, kunnen ze de lessen niet of nauwelijks geven. Eén op de drie leraren heeft nog steeds te weinig zelfvertrouwen om computing op school te geven. Te weinig vertrouwen in de eigen kennis en vaardigheden omtrent het vak computing wordt veroorzaakt door een gebrek aan training en ondersteuning, zo is het algemene idee.”

Geld: “Voldoende financiële ondersteuning blijft een belangrijk probleem. ”

 

Klik hier voor het verslag.

 

20sep

Waarom zo ongenuanceerd?

Ik moet even iets kwijt. Er verschijnen, in mijn  ogen, steeds meer artikelen tegen het gebruik van ICT in het onderwijs. Nu ben ik er een groot voorstander van het recht op een eigen mening. Het zou echter toch heel fijn zijn als die mening dan ook genuanceerd zou zijn.

Neem nou dit artikel uit de Volkskrant van 19 september 2015 http://1drv.ms/1QQmixt.

Wat er staat (lijkt me) helemaal waar. Ik heb het onderzoek echter niet gelezen dus ga ik er maar even van uit dat de schrijver van dit artikel het wel heeft gedaan. Af en toe een gevaarlijke veronderstelling trouwens.

Als de schrijver bedoelt dat ICT niet heiligmakend is dan ben ik er helemaal mee eens. Ik roep al jaren dat de inzet van ICT het onderwijs kan verbeteren en dat is wat anders dan “vervang de docent door een pc”. Met de in het artikel aangehaalde uitspraak van Schleicher:

“Andreas Schleicher, directeur educatie van de OESO, zegt dat er ‘too many false hopes’ zijn gewekt over ict op school. Investeren in goede leraren blijft nodig. Hij stelt dat technologie nooit slecht onderwijs kan verbeteren en dat de computers niet het contact tussen leerling en leraar kunnen vervangen.”

ben ik het helemaal eens.Maar met de uitspraak:

“Kom zeg. Maar het scheelt ze wel een hoop werk en energie, als hun leerlingen urenlang op hun schermpjes bezig zijn. Bij geavanceerde digitale methodes krijgen de leerlingen antwoord op vragen, kunnen ze zelf werk nakijken en fouten verbeteren. Het is heerlijk rustig in de klas. En ze zijn toch lekker bezig? De gedachte dat sommige kinderen zo niet genoeg aandacht krijgen en heel weinig opsteken in hun eentje, komt niet bij iedereen op.”

verwerpt de schrijver alle kansen om maatwerk aan te kunnen bieden. En hoezo “urenlang op hun schermpje bezig zijn”? Bestaan er echt scholen in Nederland die hun leerlingen, omdat het zo lekker rustig is, urenlang tot werken met een schermpje veroordelen?

En dan nog zo’n interessante. Als kinderen geen hogere cijfers behalen dan heeft een onderwijsaanpak (in dit geval het inzetten van ICT) gefaald. En die andere talenten dan die ontwikkeld worden? Ik noem maar even samenwerken, probleemoplossend denken, creativiteit. Hoe zit het daarmee?

Oftewel. Het onderwijs heeft behoefte aan goede docenten die in relatie staan met hun leerlingen. Zij hebben verstand van hun vak, maar zijn vooral pedagogen. Als pedagoog, met kennis van ICT, zijn zij in staat het onderwijs in de beste vorm aan te beiden. Op het ene moment klassikaal, frontaal. Dan individueel. De leerlingen zijn zelfstandig (met de iPad?) bezig. Er is ruimte voor groepswerk.

Maar goed. Volgens Truijens sucken onze lerarenopleidingen want waar zou anders deze uitspraak op slaan?

“Wat zou er gebeurd zijn als al die landen de ict-miljoenen hadden geïnvesteerd in betere leraren-opleidingen?”

 

ICT als hulpmiddel. Niet meer maar zeker niet minder. En of dat cijfer voor wiskunde dan met 0,2 stijgt of niet is voor mij onbelangrijk.

 

23feb

Motivatie

Lesgeven blijft een boeiende bezigheid. De zoektocht naar de ultieme les houdt nooit op. Neem nou mijn les informatica van de vorige week.
Ik heb een leerling in havo 5, laat ik hem Karel noemen, die zeer intelligent is. Hij heeft echter bepaald dat een 4 voor informatica op zijn eindlijst voor hem voldoende is. Hij is niet storend in de les, maar doet niets. Dat vinden wij, docenten, toch wel erg lastig. Er is dan ook al menig gesprek met hem gevoerd. Karel blijft mij boeien. Mogelijk heb ik zelfs een zwak voor hem. Zulke uitgesproken types werken als een magneet op me.
De overige leerlingen zijn, onder andere, met een LEGO robot aan de slag. Ze moeten eerst 20 basisoefeningen met de robot hebben uitgevoerd en mogen dan aan de toets beginnen. Voor deze toets moet de robot een bepaald traject met hindernissen afleggen. De toets is een combinatie van programmeren en bouwen van de robot. Twee leerlingen hebben in deze les de toets gemaakt.
De toets trok de aandacht van Karel. Hij heeft nog maar 9 basisoefeningen op zijn naam staan en mag dan ook nog niet zelf aan de toets beginnen. De verrichtingen van de andere twee leerlingen werden door hem, eerst op afstand en daarna met de neus op de hindernisbaan, nauwlettend gevolgd. Op een gegeven moment ging hij de andere leerlingen adviezen geven, die echter niet werden opgevolgd. Lang verhaal kort. Hij was er aan het einde van de les van overtuigd dat de twee leerlingen maar prutsers waren en dat hij dit veel beter kon. Hij heeft de robot voor de volgende les gereserveerd en zal het me dan laten zien. Yep! Hij is gemotiveerd.
Motivatie is de spil van ons onderwijs. Een leerling die iets wil kan de hele wereld aan. Aan mij de schone taak om steeds op zoek te blijven gaan naar manieren om de leerlingen te motiveren. Zoals gezegd, onderwijs blijft boeiend. En Karel al helemaal.

3jan

Als Bill Gates het zegt……

Ik heb een beetje een neutrale houding ten opzichte van Groot – Brittanië. Sommige zaken vind ik goed, andere minder goed. Maar van het feit dat ieder kind daar op de basisschool leert programmeren krijg ik wel een kick. In dit filmpje geven de programmeer celebrities aan waarom het niet alleen eentje en nulletjes zijn.

 

 

27dec

Onderwijs in een ander jasje.

Dit discussiestuk is ontstaan uit 3 inspiratiebronnen, namelijk the makers movement, vak integratie en onderdompelen.

Om deze ideeën ruimte te geven moet er ruimte gemaakt worden. Ruimte in het rooster, ruimte (tijd) voor de docenten om hieraan te werken en ruimte in het hoofd van de docenten. Als je het promo filmpje van Intel http://1drv.ms/1z5ipie bekijkt dan is dit filmpje een perfect voorbeeld van vak integratie en de uitgangspunten van the maker movement

1. Om hier vorm aan te geven zou je kunnen volstaan met afspraken te maken met de vakdocenten.

  • In de les geschiedenis worden er allerlei beroemde bruggen besproken (architectuur, tijdsbeeld).
  • Bij aardrijkskunde wordt naar de consequenties voor het milieu en de infrastructuur gekeken.
  • Bij economie kunnen de kosten vergeleken worden met de baten (en dan niet alleen de bedragen, maar ook de effecten voor de handel, welvaart enzovoort).
  • Bij Nederlands wordt het interview met de deskundige voorbereid.
  • Bij natuurkunde hebben we het over allerlei berekeningen die met een brug samenhangen.
  • En bij techniek wordt de brug gemaakt.

Het rooster blijft in tact “alleen” de lesinhoud wordt afgestemd.

2. Een andere oplossing is het invoeren van een projectweek. De hele week staat dan in het teken van een project en alle vakken dragen daar hun steentje aan bij. Het bestaande rooster wordt losgelaten. Een projectweek heeft als voordeel dat er veel meer mogelijkheden zijn. De duur van een activiteit wordt niet meer bepaald door het bestaande rooster en kan nu ook langer dan een blokuur duren. Bovendien kunnen de leerlingen nu ook buiten het schoolgebouw aan de slag.

Nadelen zijn:

De belasting voor de docenten (er komt weer iets bij).

Er moet voor deze week een nieuw rooster gemaakt worden.

De reguliere lesstof moet in minder lessen aan bod komen.

3. Je kunt ook denken aan een rooster met lessen van 40 minuten. Dit geeft je per week tussen de 320 en 260 minuten (afhankelijk van het aantal lessen per week die een klas heeft) tijd om aan “andere” zaken te besteden. Dat betekent dus dat je 6 tot 8 lessen (van 40 minuten) tot je beschikking hebt voor vak integratie (project).

Een nadeel is dat er minder tijd is voor de reguliere lesstof. Dit zou kunnen resulteren in extra huiswerk voor de leerlingen.

Onderdompelen:

Ik heb nog geen gelegenheid gehad om te kijken wat er in de literatuur over het rendement van onderdompelen te vinden is. Voor mij zou het heel fijn zijn om al mijn lessen informatica in een aaneengesloten periode te kunnen geven. Weg met het fragmenteren! Een klas heeft 120 lessen informatica per jaar. Voor mij mogen mijn leerlingen al deze lessen in 4 aaneengesloten weken hebben.

Er zijn een aantal zaken die steeds de aandacht van de leerlingen vragen. Bij mij schiet dan het leren van woordjes te binnen. Dit moet onderhouden worden. Zo zullen er beslist nog meer vaardigheden zijn.

Hoe kun je nu onderdompelen en onderhouden?

Huiswerk:

Als mijn leerlingen dan 1 maand met informatica bezig zijn dan heb ik geen behoefte (lees noodzaak) om hier ook huiswerk voor te geven. De vaardigheden voor andere vakken die onderhoud nodig hebben zouden dan als huiswerk opgegeven kunnen worden (en digitaal worden getoetst?).

Per week of per dag:

Je zou er ook voor kunnen kiezen om steeds met “onderdompel weken” te werken. In week 1 krijgen alle leerlingen informatica, in week 2 krijgen ze allemaal Duits, in week 3 allemaal wiskunde enzovoort. Of per dag. Maandag is voor informatica, dinsdag voor Duits, woensdag voor wiskunde. En als alle vakken aan de beurt zijn geweest begin je weer vooraan.

Het voordeel van onderdompelen zit hem bij mij in het continu met de stof bezig zijn. Ook met deze vorm ben je verlost van de bel en heb je ruimte om naar buiten te gaan.

De nadelen zijn ook hier weer de belasting van de docent en het rooster.

27dec

iPad lesbrieven

De nieuwe brugklassers zijn weer volop actief met de iPad. Ook wij zien het, al vaak in de literatuur beschreven, verschil in “digitale geletterdheid”. Daar waar de ene leerling een echte allrounder is en met de iPad kan lezen en schrijven is de andere leerling meester in het kennen van “een kunstje”.

Op het eerste gezicht is hij zeer bedreven met de tablet, maar als je verder kijkt blijkt dit toch beperkt te zijn. Hij kan toveren met zijn favoriete toepassing maar overziet het geheel niet.

En dan hebben we natuurlijk ook nog leerlingen waarbij de iPad een geweldig apparaat is voor Youtube, Facebook en internet. Alle andere toepassingen zijn voor hen in een dichte mist aan hun blik onttrokken.

Om deze mengelmoes van vaardigheden enigszins te kanaliseren wordt er in de eerste weken extra (les)tijd aan de iPad geschonken. Aan de hand van lesbrieven worden er vaardigheden getraind. Peer teaching (en de ondersteuning van het team ICT) doet wonderen.

© Copyright 2013, All Rights Reserved